น้ำตา

ภาษาอังกฤษ


n tear
คำอธิบาย: น้ำที่ไหลออกจากนัยน์ตาเมื่อเวลาดีใจหรือเสียใจเป็นต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: teardrop
ตัวอย่างประโยค: ลูกๆ ร้องไห้จนน้ำตาอาบแก้ม