น้ำตะไคร้

ภาษาอังกฤษ


n lemon grass water
คำอธิบาย: น้ำหอมชนิดหนึ่ง มีลักษณะใส สีเหลืองอ่อนหรือสีน้ำตาลแกมแดง สกัดจากต้นและใบตะไคร้
ตัวอย่างประโยค: น้ำตระไคร้ที่สกัดแล้วสามารถเอามาทาผิวกันยุงได้