น้ำด่าง

ภาษาอังกฤษ


n alkali water
คำอธิบาย: สารประกอบจำพวกไฮดรอกไซด์ของโลหะแอลคาไล ซึ่งอยู่ในรูปของของเหลว มีรสฝาด
คำตรงข้าม: น้ำกรด
ตัวอย่างประโยค: อย่าเอานิ้วจุ่มลงไปในน้ำด่างที่เตรียมไว้