น้ำดี

ภาษาอังกฤษ


n bile
คำอธิบาย: น้ำย่อยชนิดหนึ่งเกิดในตับแล้วไหลไปอยู่ในถุงน้ำดี
ตัวอย่างประโยค: ตับมีหน้าที่สร้างและหลั่งน้ำดีออกไปทางท่อตับ