น้ำซำ

ภาษาอังกฤษ


n capillary water
ความหมายเหมือนกับ: ที่น้ำซับ
คำที่เกี่ยวข้อง: permeating water