น้ำซาวข้าว

ภาษาอังกฤษ


n water from washing rice
คำอธิบาย: น้ำที่ล้างข้าวสารให้สะอาดเมื่อก่อนหุง
คำที่เกี่ยวข้อง: washings from uncooked rice
ตัวอย่างประโยค: ประโยชน์ของน้ำซาวข้าวมีมาก เช่น ช่วยให้ต้นมะลิออกดอกเร็วขึ้นเป็นต้น