น้ำซับ

ภาษาอังกฤษ


n capillary water
คำอธิบาย: เรียกที่ซึ่งมีน้ำซึมซาบอยู่ภายใต้
ความหมายเหมือนกับ: น้ำซำ , ที่น้ำซับ
คำที่เกี่ยวข้อง: permeating water
ตัวอย่างประโยค: ในจังหวัดของเรานี้มีน้ำซับเกิดขึ้นอยู่หลายแห่ง