น้ำชุบ

ภาษาอังกฤษ


n immersing water for quenching
คำอธิบาย: น้ำที่เจือด้วยธาตุเงิน ธาตุทองแดง หรือธาตุทองคำ สำหรับชุบของต่างๆ มีทองเหลืองเป็นต้นให้เป็นสีเงินหรือสีทอง, น้ำที่เอาเหล็กเผาไฟให้แดงแล้วชุบลงเพื่อให้เหล็กกล้า
คำที่เกี่ยวข้อง: immersing fluid for plating , solution used for tempering steel
ตัวอย่างประโยค: พี่ชายไปซื้อน้ำชุบเพื่อนำมาชุบขันทองเหลืองให้แม่