น้ำชา

ภาษาอังกฤษ


n tea
คำอธิบาย: น้ำที่ได้จากการชงชามีสีเหลืองเข้มเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: ชา
ตัวอย่างประโยค: คนจีนมักต้อนรับผู้มาเยือนด้วยการชวนดื่มน้ำชาร้อนๆ