น้ำจืด

ภาษาอังกฤษ


n freshwater
ความหมายเหมือนกับ: น้ำสะอาด , น้ำ
คำตรงข้าม: น้ำเค็ม
ตัวอย่างประโยค: ที่หัวมุมถนนมีบริการน้ำจืดให้อาบฟรี