น้ำจันทร์

ภาษาอังกฤษ


n liquor
ความหมายเหมือนกับ: น้ำเมา , เหล้า , สุรา , ยอดข้าว , สุราเมรัย