น้ำจัณฑ์

ภาษาอังกฤษ


n liquor
ความหมายเหมือนกับ: สุรา , เหล้า , เมรัย , น้ำเมา
คำที่เกี่ยวข้อง: drinks , alcohol , intoxicant