น้ำงึม

ภาษาอังกฤษ


n area which water always ooze out
ความหมายเหมือนกับ: ที่น้ำซึม