น้ำค้าง

ภาษาอังกฤษ


n dew
คำอธิบาย: ไอน้ำในอากาศที่ถูกความเย็นแล้วหยาดลงมาค้างบนใบไม้ใบหญ้าเป็นต้นในเวลากลางคืนหรือเช้ามืด
หน่วยนับ: หยด
ตัวอย่างประโยค: ในตอนเช้าจะเห็นน้ำค้างเกาะอยู่บนใบหญ้าเต็มไปทั่วบริเวณ