น้ำคำ

ภาษาอังกฤษ


n word
ความหมายเหมือนกับ: ถ้อยคำ , คำพูด , วจี
คำที่เกี่ยวข้อง: speech , saying , phrase
ตัวอย่างประโยค: น้ำคำของเขาทำให้ดิฉันเจ็บใจ