น้ำคาวปลา

ภาษาอังกฤษ


n amniotic fluid
คำอธิบาย: น้ำที่ขับถ่ายจากช่องคลอดภายหลังลูกคลอดแล้วประมาณ 3 - 4 วัน ปกติมีกลิ่นคาวเล็กน้อย
ความหมายเหมือนกับ: น้ำคร่ำ , น้ำหล่อเลี้ยง , น้ำทูนหัว , น้ำเลี้ยง
ตัวอย่างประโยค: ยานี้จะช่วยขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอด
n slosh after washing fish
คำอธิบาย: น้ำล้างปลาที่มีเมือกและเลือดติด ใช้รดต้นไม้ให้งาม
ความหมายเหมือนกับ: น้ำล้างปลา
ตัวอย่างประโยค: แมวคงได้กลิ่นน้ำคาวปลาที่พ่อใช้รดต้นไม้ เลยเดินป้วนเปี้ยนอยู่รอบๆ