น้ำคัน

ภาษาอังกฤษ


n water causing itching skin
คำอธิบาย: น้ำที่เมื่อถูกเข้าแล้วเป็นโรคที่ง่ามเท้า
ตัวอย่างประโยค: น้ำท่วมเป็นเวลานานอย่างนี้มีผลทำให้เกิดน้ำคัน สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนได้