น้ำคร่ำ

ภาษาอังกฤษ


n amniotic fluid
คำอธิบาย: ของเหลวที่เกิดจากเยื่อของถุงน้ำคร่ำของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทำหน้าที่หุ้มลูกในท้องเพื่อลดการกระทบกระทั่งและช่วยหล่อลื่นในตอนคลอดเป็น ต้น
ความหมายเหมือนกับ: น้ำทูนหัว , น้ำคาวปลา , น้ำเลี้ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: liquor amnii
ตัวอย่างประโยค: หมอล้วงปากเด็กควักเมือกในปากออก เพื่อไม่ให้เด็กสำลักน้ำคร่ำ