น้ำครำ

ภาษาอังกฤษ


n dirty water
คำอธิบาย: น้ำโสโครกที่ขังอยู่ในแอ่งตามใต้ถุนเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: น้ำเสีย , น้ำสกปรก , น้ำเน่า , ไขเสนียด
คำที่เกี่ยวข้อง: filthy water , waste water
คำตรงข้าม: น้ำดี , น้ำสะอาด
ตัวอย่างประโยค: ในบริเวณชุมชนแออัดมักพบน้ำครำซึ่งเป็นแหล่งเพาะเชื้อยุงลายอยู่มาก