น้ำขึ้น

ภาษาอังกฤษ


n flood tide
คำอธิบาย: น้ำในทะเลและแม่น้ำลำคลองที่มีทางติดต่อโดยตรงกับทะเลหรือได้รับ อิทธิพลจากน้ำทะเลเป็นต้น ที่มีระดับน้ำสูงขึ้น ในวันหนึ่งๆ ตามปกติน้ำจะขึ้น 2 ครั้ง และน้ำขึ้นครั้งแรกจะมีระดับสูงกว่าขึ้นครั้งที่ 2
ความหมายเหมือนกับ: น้ำเกิด
คำที่เกี่ยวข้อง: rising tide , hide tide
คำตรงข้าม: น้ำลง
ตัวอย่างประโยค: เรือบรรทุกสัมภาระรีบไปอย่างรีบร้อน เพื่อให้ทันน้ำขึ้นพอดี