น้ำก๊อก

ภาษาอังกฤษ


n water supply
ความหมายเหมือนกับ: ประปา
คำที่เกี่ยวข้อง: tap water , city hydrant water