น้ำกิน

ภาษาอังกฤษ


n drinking water
คำอธิบาย: น้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ดื่มแก้กระหาย
ความหมายเหมือนกับ: น้ำดื่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: potable water
ตัวอย่างประโยค: ไปเดินป่าวันนี้เตรียมน้ำกินไว้ด้วยก็ดี