น้ำกาม

ภาษาอังกฤษ


n semen
คำอธิบาย: น้ำเชื้อที่เกิดจากความกำหนัดแล้วเคลื่อนออกมาจากอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชาย
ความหมายเหมือนกับ: น้ำอสุจิ , น้ำเชื้อ , สเปิร์ม
คำที่เกี่ยวข้อง: seminal fluid , sperm
ตัวอย่างประโยค: การกลืนน้ำกามของผู้ชายอาจทำให้ติดโรคเอดส์ได้