น้ำกะทิ

ภาษาอังกฤษ


n coconut milk
คำอธิบาย: น้ำที่คั้นออกจากมะพร้าวขูด
ความหมายเหมือนกับ: กะทิ
คำที่เกี่ยวข้อง: coconut cream
ตัวอย่างประโยค: คนไทยใช้น้ำกะทิปรุงอาหารทั้งคาวและหวาน