น้ำกระสาย

ภาษาอังกฤษ


n aqueous adjuvant
คำอธิบาย: น้ำใช้เป็นตัวแทรกยาไทย, น้ำที่ใช้ผสมในตัวยาไทย, น้ำเจือตัวยาไทย
ความหมายเหมือนกับ: น้ำกระสายยา
คำที่เกี่ยวข้อง: liquid vehicle for powdered medicine
ตัวอย่างประโยค: คนปรุงเอาเหล้ามาใช้เป็นน้ำกระสายในยาตัวใหม่