น้ำกระด้าง

ภาษาอังกฤษ


n hard water
คำอธิบาย: น้ำซึ่งเมื่อฟอกกับสบู่แล้วเกิดตะกอนขึ้น ซึ่งเรียกว่า ไคลสบู่ และไม่มีฟองสบู่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อย ทั้งนี้เพราะมีเกลือของแคลเซียมและแมกนีเซียมละลายอยู่
ตัวอย่างประโยค: น้ำกระด้างมีผลต่อระดับความสมดุลย์ของปลาที่เลี้ยงไว้