น้าสาว

ภาษาอังกฤษ


n aunt
คำอธิบาย: น้องสาวของแม่
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: uncle´s wife
คำตรงข้าม: น้าชาย
ตัวอย่างประโยค: แม่จะส่งฉันไปอยู่กับน้าสาวที่กรุงเทพฯ เร็วๆ นี้