น้าชาย

ภาษาอังกฤษ


n uncle
คำอธิบาย: น้องของแม่ที่เป็นผู้ชาย
หน่วยนับ: คน
คำตรงข้าม: น้าสาว
ตัวอย่างประโยค: แม่สั่งให้น้าชายมาซ่อมเครื่องซักผ้าให้ที่บ้าน