น้อยๆ

ภาษาอังกฤษ


adv a little bit
ความหมายเหมือนกับ: นิดหน่อย , เล็กน้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: a little , in little , little by little
คำตรงข้าม: มาก