น้อยอกน้อยใจ

ภาษาอังกฤษ


v feel hurt
คำอธิบาย: เสียใจที่ไม่สมหวัง
ความหมายเหมือนกับ: น้อยใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: sensitive , feel neglected by