น้อยหน่า

ภาษาอังกฤษ


n custard apple
คำอธิบาย: ชื่อไม้พุ่มขนาดเล็กชนิด ในวงศ์ Annonaceae ดอกสีเหลืองแกมเขียว กลีบดอกหนา มี 3 กลีบ ผลสีเขียว ผิวนูนเป็นตาๆ เนื้อในผลหนาขาว รสหวาน มีเมล็ดมาก
หน่วยนับ: ผล
คำที่เกี่ยวข้อง: sweep-sop , sugar apple , Annona squamosa