น้อยลง

ภาษาอังกฤษ


adv less
ความหมายเหมือนกับ: ลดลง , ลดน้อยลง
คำที่เกี่ยวข้อง: lower
คำตรงข้าม: มากขึ้น
ตัวอย่างประโยค: เด็กสาวๆ กลัวว่าจะได้เงินเดือนน้อยลงถ้าเปลี่ยนบริษัท
v be smaller
ความหมายเหมือนกับ: ลดลง , ลดน้อยลง
คำตรงข้าม: มากขึ้น

คำที่มี "น้อยลง" ในคำ


ลดน้อยลง v decrease
คำอธิบาย: ลดปริมาณลงไป
ความหมายเหมือนกับ: ลดลง
คำตรงข้าม: เพิ่มขึ้น , เพิ่มมากขึ้น
ตัวอย่างประโยค: ไฟฟ้าสถิตบริเวณหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำให้ฝุ่นผงลดน้อยลงไปค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top