น้อยมาก

ภาษาอังกฤษ


v be small
ความหมายเหมือนกับ: เล็กน้อย , หน่อยเดียว
คำที่เกี่ยวข้อง: be a little
คำตรงข้าม: มาก
adj trivial
ความหมายเหมือนกับ: นิดหน่อย , เล็กน้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: small , little , insignificant
คำตรงข้าม: มาก