น้อยนิด

ภาษาอังกฤษ


adj few
ความหมายเหมือนกับ: นิดหน่อย
คำที่เกี่ยวข้อง: a few , little , small , less , sparse , scant , scanty
คำตรงข้าม: มาก