น้อย

ภาษาอังกฤษ


adj few
ความหมายเหมือนกับ: นิดหน่อย , น้อยนิด
คำที่เกี่ยวข้อง: a few , little , small , less , sparse , scant , scanty
คำตรงข้าม: มาก
ตัวอย่างประโยค: เขาหยิบเนื้ออันน้อยส่งให้เด็กชายที่ยืนอยู่ข้างโต๊ะ