น้อมเกล้าฯ ถวาย

ภาษาอังกฤษ


v present
ความหมายเหมือนกับ: น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
คำที่เกี่ยวข้อง: offer
ตัวอย่างประโยค: บริษัทสหกรณ์ ซี.ซี. ฟรีสแลนด์น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องมือสำหรับผลิตเนยแข็ง เนื่องในวโรกาสมหามงคล