น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย

ภาษาอังกฤษ


v present
ความหมายเหมือนกับ: น้อมเกล้าฯ ถวาย
คำที่เกี่ยวข้อง: offer
ตัวอย่างประโยค: เศรษฐีจากเมืองจีนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดิน 100 ไร่