น้อมลง

ภาษาอังกฤษ


v bow
ความหมายเหมือนกับ: ก้มลง , คำนับ
คำที่เกี่ยวข้อง: bend , incline , stoop