น้อมนำ

ภาษาอังกฤษ


v induce
คำอธิบาย: โน้มน้าวจิตใจ
ความหมายเหมือนกับ: นำไป , พาไป
คำที่เกี่ยวข้อง: entice away , lend off , yearn , cherish