น้องๆ

ภาษาอังกฤษ


n children
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เด็กๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: brothers and sisters
ตัวอย่างประโยค: น้องๆ สามารถทำตุ๊กตานี้ได้ด้วยตัวเอง
adv almost
ความหมายเหมือนกับ: เกือบ , แทบเหมือน , จวนเจียน
คำที่เกี่ยวข้อง: nearly
ตัวอย่างประโยค: รายงานที่จะต้องทำส่งเดือนหน้า ต้องทำน้องๆ วิทยานิพนธ์เลย