น้องเลี้ยง

ภาษาอังกฤษ


n stepsister
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: stepbrother