น้องเมีย

ภาษาอังกฤษ


n wife´s younger sister
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: wife´s younger brother