น้องหญิง

ภาษาอังกฤษ


n sister
ความหมายเหมือนกับ: พี่หญิง , น้องสาว
คำที่เกี่ยวข้อง: elder sister , younger sister
n younger sister
ความหมายเหมือนกับ: กนิษฐา , ขนิษฐา
คำที่เกี่ยวข้อง: sister