น้องสาว

ภาษาอังกฤษ


n younger sister
คำอธิบาย: ผู้หญิงร่วมสายเลือด แต่เกิดทีหลัง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: กนิษฐา , น้องหญิง , ขนิษฐา
คำที่เกี่ยวข้อง: sister
ตัวอย่างประโยค: น้องสาวของฉันเรียนอยู่ที่วิทยาลัยครู