น้องชาย

ภาษาอังกฤษ


n younger brother
คำอธิบาย: ผู้ชายร่วมสายเลือด แต่เกิดทีหลัง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ภาดร , อนุชา , ภราดา , ภราดร , ภาดา