น่าไว้วางใจ

ภาษาอังกฤษ


v be believable
คำอธิบาย: ไม่ต้องสงสัย, นอนใจได้
ความหมายเหมือนกับ: น่าเชื่อถือ , น่าเชื่อ , เชื่อได้ , น่าวางใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be reliable , be dependable , be credible