น่าแปลก

ภาษาอังกฤษ


adj strange
ความหมายเหมือนกับ: น่าประหลาด , น่าพิลึก , น่าฉงนฉงาย , น่ามหัศจรรย์ , น่าพิศวง
คำที่เกี่ยวข้อง: odd , queer , freakish
v be strange
ความหมายเหมือนกับ: น่าประหลาด , น่าพิลึก , น่าฉงนฉงาย , น่ามหัศจรรย์ , น่าพิศวง
คำที่เกี่ยวข้อง: be surprising
ตัวอย่างประโยค: เหตุการณ์นี้น่าแปลกที่ไม่มีใครกล้าพิสูจน์