น่าแขยง

ภาษาอังกฤษ


adj disgusting
ความหมายเหมือนกับ: น่ารังเกียจ , น่าเกลียดน่ากลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: loathsome , repulsive
คำตรงข้าม: น่ารัก , น่าชื่นชม , น่ารักใคร่