น่าเอือม

ภาษาอังกฤษ


adj bored
ความหมายเหมือนกับ: น่ารำคาญ , ซ้ำซาก , จำเจ , น่าระอา
คำตรงข้าม: น่าสนุก , น่าตื่นเต้น , น่าเร้าใจ
v be boring
ความหมายเหมือนกับ: น่ารำคาญ , ซ้ำซาก , จำเจ , น่าระอา
คำที่เกี่ยวข้อง: dull , be tedious , be tiresome
คำตรงข้าม: น่าสนุก , น่าตื่นเต้น , น่าเร้าใจ