น่าเห็นใจ

ภาษาอังกฤษ


v be sympathized
ความหมายเหมือนกับ: น่าสงสาร
คำที่เกี่ยวข้อง: be pitiful , be pitiable
ตัวอย่างประโยค: การดำเนินชีวิตของผู้หญิงปัจจุบันน่าเห็นใจเพราะต้องทำทุกอย่างโดย เฉพาะเศรษฐกิจปัจจุบันจะต้องทำทั้ง 2อย่างทำทั้งงานและงานบ้าน